Biorezonans

A A A

Podstawy terapii biorezonansowej (BRT)

 

Terapia biorezonansowa została po raz pierwszy przedstawiona w 1977r przez niemieckiego lekarza Franza Morella, poprzedzona ponad dziesięcioletnimi badaniami biofizyków, przede wszystkim prof. Smitha z Londynu.

 

Metoda ta wykorzystuje indywidualne dla każdego człowieka spektrum drgań jego tkanek. Oprócz drgań fizjologicznych, sterujących i koordynujących reakcje chemiczne, procesy rozwojowe, regeneracyjne, przemiany materii, czy też wydzielania hormonalnego, występują w organizmie człowieka drgania patologiczne, które odgrywają rolę zakłócającą.

Źródłem drgań patologicznych mogą być: nie wyleczone ogniska chorobowe, różnego rodzaju blizny, zatrucie: toksynami, wirusami, truciznami środowiskowymi oraz urazy, obciążenia metalami ciężkimi, i inne. Obciążającymi są również: wpływ pogody, geopatia, i inne zagrażające życiu czynniki jakie oferuje nam nowoczesny świat. Wiele chorób ma swój początek w błędnych niezharmonizowanych drganiach, które prowadzą do zaburzeń regulacji procesów biochemicznych.

Elektromagnetyczne sygnały wysyłane przez organizm zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz ciała są odbierane za pomocą trzymanych przez pacjenta elektrod i przekazywane przez przewody do aparatu terapeutycznego Bicom lub Mora. Celem terapii jest zredukowanie informacji patologicznych, nawet ich usunięcie oraz wzmocnienie drgań fizjologicznych.

 
 

Aby to osiągnąć w umieszczonym aparacie filtrze oddzielone są drgania zdrowe od patologicznych czyli chorobowych. Drgania zdrowe wracają do pacjenta w formie wzmocnionej, natomiast chorobowe są elektrycznie odwracane i w tej dopiero formie wprowadzane do organizmu. Po poprawie biofizykalnego stanu energetycznego, następuje szybko poprawa procesów biochemicznych zmierzająca ku normalizacji.

 

Poprzez tę formę terapii może być efektywnie leczonych, czasami nawet z zaskakującą szybkością wiele schorzeń jak stany zapalne, bóle , nerwice, choroby wrzodowe, reumatyczne-cukrzyca, alergeny, astma. Przy przewlekłych lub ciężkich zmianach, leczenie przybiera postać dłuższego procesu terapeutycznego.

 

Metoda ta została gruntownie naukowo zbadana i w żaden sposób nie działa obciążająco na pacjenta.