Co szkodzi?

A A A

 

 

 

 

Dym tytoniowy jest trujący. Spalanie w wysokiej temperaturze tytoniu w „papierowej koszulce” jest procesem chemicznym. W jego wyniku powstaje wiele grożnych trucizn. Dym tytoniowy składa się z prawie 4000 związków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze.

 

 


Oto przykład niektórych substancji występujących w dymie tytoniowym:
ACETON- rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów .
AMONIAK-parząca substancja, drażniący gaz, składnik nawozów mineralnych
ARSEN- trujący metal ciężki, stosowany także jako trutka na szczury
BENZOPIREN-silna substancja rakotwórcza
BUTAN-łatwopalny gaz, używany do wyrobu benzyny
CHLOREK WINYLU-posiada właściwości rakotwórcze, stosowany do produkcji plastiku
CIAŁA SMOŁOWATE- są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych człowieka
CYJANOWODÓR- kwas pruski, używany w komorach gazowych
DIMETYLNITROZOAMINA- silna substancja rakotwórcza
KADM-silnie trujący metal
NAFTYLOAMINA -substancja rakotwórcza
NAFTALINA- środek przeciw molomNIKOTYNA-silna trucizna, uzależnia jak narkotyk
PIREN- związek silnie rakotwórczy
TLENEK WĘGLA (CZAD) – śmiertelnie trujący gaz